Käyttöehdot

Käyttöehdot

Nämä Käyttöehdot koskevat työnantajia ja työnhakijoita, jotka käyttävät Workwide AB:n Sivustoa Workwide.fi

Käyttämällä Sivustoa hyväksyt nämä Käyttöehdot. Näihin Ehtoihin sisältyy myös erityisiä ehtoja, joita sovelletaan työnantajiin työpaikkailmoituksen lähettämisen yhteydessä.

Tilaaminen, esim. uutiskirjeet ja ilmoitukset avoimista työpaikoista

Kun tilaat uutiskirjeitä ja ilmoituksia avoimista työpaikoista, sinua pyydetään antamaan voimassa oleva sähköpostiosoite. Sinun ei tule antaa vääriä tai puutteellisia tietoja ja olet vastuussa siitä, että antamasi tiedot ovat oikeita. Olet yksin vastuussa tietojesi päivittämisestä verkkosivustolla. Suosittelemme käyttäjänimen ja salasanan salaamista.

Ymmärrät, että Workwide AB saattaa joutua kopioimaan, vaihtamaan muotoa, uudelleenkoodaamaan tai muuten käsittelemään sisältöä, jonka luot verkkosivustolla, voidakseen esimerkiksi:

 • Noudattaa Sivuston teknisiä vaatimuksia tai noudattaa Sivuston rajoituksia ja ehtoja.
 • Antaa tietoja Sivuston käyttäjien nähtäväksi.
 • Tallentaa ja hakea tietoja.

Käyttö

Et saa käyttää Sivustoa millään tavalla laittoman sisällön tai tiedon lähettämiseen, julkaisemiseen, säilyttämiseen tai linkittämiseen. Et saa loukata muiden immateriaalioikeuksia tai mitään muita oikeuksia tavalla, jota voidaan pitää loukkaavana, uhkaavana tai millään tavalla sopimattomana.

Kun käytät Workwide AB:n Palveluita, et saa:

 • Osallistua laittomaan toimintaan tai edesauttaa sitä.
 • Käyttää Palvelua millään sellaisella tavalla, joka aiheuttaa vahinkoa meille, mainostajillemme tai asiakkaillemme tai käyttää mitään Palvelun osaa ei-toivottujen joukkosähköpostien tai ei-toivotun sähköpostimainonnan (”roskaposti”) lähettämiseen.
 • Järjestelmällisesti ladata suuria määriä Sivuston sisältöä, mukaan lukien työpaikkailmoituksia, mediaa tai muita tietoja.
 • Käyttää muuta automatisoitua prosessia tai palvelua, kuin minkä Workwide AB tarjoaa, Palvelun käyttämiseen.
 • Käyttää mitään luvatonta keinoa Palvelun muokkaamiseksi tai sen uudelleenohjaamiseksi tai tämän yrittämiseksi.
 • Suorittaa toimintoa, joka aiheuttaa kohtuuttoman suuren kuormituksen Workwide AB:n Sivustolle tai Sivustoille.
 • Vahingoittaa, estää käyttöä, ylikuormittaa tai heikentää Palvelua tai myydä edelleen tai jakaa Palvelua tai mitään Palvelun osaa.

Näiden käyttöehtojen rikkomisesta seuraavat toimet

Siinä tapauksessa, että Workwide AB:n Käyttöehtoja rikotaan, Workwide AB pidättää oikeuden poistaa tietoja ja sisältöä Sivustolta, sulkea tilin tai ryhtyä mihin tahansa muihin toimiin, jotka Workwide AB katsoo tarpeellisiksi.

Korvausvelvoitteesi

Käyttäjänä olet velvollinen korvaamaan Workwide AB:lle vahingoista, joita Workwide AB saattaa aiheuttaa Sivustolla julkaisemasi sisällön vuoksi. Sama koskee muuta Sivuston käyttöä sekä Käyttöehtojen rikkomista, josta aiheutuu vahinkoa Workwide AB:lle.

Vastuunrajoitus

Workwide AB tarjoaa Sivuston ja Palvelun ”sellaisenaan”. Workwide AB ei vastaa Sivustolla julkaistujen tietojen ja sisällön paikkansapitävyydestä, asianmukaisuudesta tai täydellisyydestä.

Workwide AB ei takaa, että Sivusto on virheetön, että Sivusto toimii milloin tahansa tai että Sivustossa ei ilmene keskeytyksiä tai teknisiä ongelmia, jotka hidastavat sen toimintaa tai estävät pääsyn sille minkä tahansa pituiseksi ajaksi. Workwide AB ei takaa, että Sivusto on turvallinen ja virukseton tai että siihen ei liity ongelmia. Mahdollisuuksien mukaan Workwide AB pyrkii ratkaisemaan tällaiset ongelmat mahdollisimman nopeasti, mutta ei ota vastuuta mahdollisista vahingoista, joita sinulle voi aiheutua kyseisenä ajanjaksona. Workwide AB ei korvaa mitään kustannuksia tai muita vahinkoja, joita sinulle aiheutuu Sivuston käytön vuoksi.

Workwide AB on vastuussa ainoastaan tahallisesta virheestä tai törkeästä huolimattomuudesta aiheutuvista suorista vahingoista enintään kuukauden palvelumaksua vastaavalla summalla.

Sivuston toiminta
Workwide AB pidättää oikeuden tehdä muutoksia Sivustoon ilman ennakkoilmoitusta. Workwide AB pidättää myös oikeuden lopettaa Sivuston tarjoamisen milloin tahansa ja ilmoittaa siinä tapauksessa siitä työnantajille, jotka ovat maksaneet työpaikkailmoituksista Sivustolla, jotta nämä työnantajat eivät menetä ilmoituksiaan.

Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu
Ruotsin lainsäädäntö määrittää Käyttöehtoja. Kaikkiin näihin Käyttöehtoihin liittyviin riitoihin sovelletaan Ruotsin oikeusjärjestelmää ja ensimmäisenä oikeusasteena käytetään Karlstadin käräjäoikeutta.

Yhteystiedot
Jos sinulla on kysymyksiä tai haluat antaa palautetta Sivuston sisällöstä, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen [email protected]

Henkilökohtaiset tiedot
määritetään tiedoiksi ja mielipiteiksi, jotka voidaan yhdistää tiettyyn henkilöön, esimerkiksi nimet, osoitteet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet.
Henkilökohtaisten tietojen käsittely
Tarkoittaa kaikkea henkilökohtaisten tietojen käyttöä, mukaan lukien esimerkiksi henkilökohtaisten tietojen kerääminen, rekisteröinti, kokoaminen, tallentaminen ja paljastaminen sekä kaikki edellisten toimintojen yhdistelmät.

Työnantajille
Workwide AB ei ole velvollinen näyttämään mitään osaa työpaikkailmoituksesta, jos se on julkaisusääntojemme vastainen. Julkaistavaksi valitsemasi työpaikkailmoituksen sisältöön liittyen takaat, että:

 • Työpaikkailmoituksen koko sisältö on ajantasainen, tarkka ja täydellinen.
 • Sinulla on täysi oikeus ja valtuutus julkaista työpaikkailmoituksen sisältö.
 • Työpaikkailmoituksen sisältö sekä kaikki Sivustot, jotka on lueteltu tai liitetty työpaikkailmoituksen sisältöön:
  noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä
 • ei loukkaa tai ole millään muulla tavalla ristiriidassa minkään kolmansien osapuolten tekijänoikeuksia, patentteja, tuotemerkkejä, tavaramerkkejä, liikesalaisuuksia tai muita immateriaalioikeuksia koskevan oikeuden kanssa
 • ei loukkaa minkään oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön oikeuksia, mukaan lukien yksityisyyteen ja luottamuksellisuuteen liittyvät oikeudet, eikä se ole häiritsevää
 • ei johda kuluttajien petokseen (esimerkiksi olemalla virheellistä tai harhaanjohtavaa), tuotteiden vahingoittumiseen, rikkeisiin, sopimusrikkomuksiin, haittaan, vahinkoon tai mihinkään muuhun, josta voi aiheutua vaaraa luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle.
 • Sinulla on tarvittavat asiakirjat kaikkien mahdollisten suorien ja epäsuorien väitteiden tukemiseksi, jotka sisältyvät työpaikkailmoituksen sisältöön.

Workwide AB
Trekantsgatan 3
652 20, Karlstad

ALV-numero: 556959240401
Yritysrekisterinumero: 556959-2404

Suositeltavat työpaikat

Tutustu näihin maihin